Skip to content Skip to footer

Termeni si conditii

GHID PRIVIND COMERTUL ELECTRONIC

Comertul electronic si vanzarea de bunuri si/sau servicii in afara spatiilor comerciale (in care consumatorul care semneaza contractul de achizitie a unor produse/servicii nu este prezent intr-una din unitatile vanzatorului/prestatorului) este reglementata atat in legislatia europeana (DIRECTIVA 2000/31/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societatii informationale, in special ale comertului electronic, pe piata interna – directiva privind comertul electronic), dar si la nivel national (Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic).

In functie de specificul produselor/serviciilor ce fac obiectul vanzarii electronice (e.g. vanzarea de medicamente), dar si in raport de alte particularitati ale raportului juridic nascut (e.g. calitatea de consumator a cumparatorului), prevederile actelor normative anterior mentionate se vor completa cu si cu dispozitii din alte acte normative. Totodata, conform chiar dispozitiilor exprese ale Directivei 2000/31/CE si ale Legii nr. 365/2002, acestea se vor completa cu dispozitiile legale in materie fiscal, dispozitiile legale care reglementeaza protectia persoanelor in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, precum si cele care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor; prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, republicata.

Nu constituie servicii ale societatii informationale, in sensul Legii nr. 365/2002 urmatoarele:

 1. oferta de servicii care necesita prezenta fizica a furnizorului si a destinatarului, chiar daca prestarea serviciilor respective implica utilizarea de echipamente electronice;
 2. oferta de servicii care presupun manipularea unor bunuri corporale de catre destinatar, chiar daca prestarea serviciilor respective implica utilizarea de echipamente electronice;
 3. oferta de bunuri sau servicii care nu este prezentata destinatarului prin transmiterea informatiei la cererea individuala a acestuia si care este destinata receptiei simultane de catre un numar nelimitat de persoane (punct-multipunct);
 4. activitati care se efectueaza prin intermediul serviciilor de telefonie vocala, telefax, telex, servicii de radiodifuziune si televiziune, inclusiv serviciile de teletext;
 5. serviciile de telefonie vocala, telefax sau telex;
 6. schimbul de informatii prin posta electronica sau prin alte mijloace de comunicare individuala echivalente, intre persoane care actioneaza in scopuri straine activitatii lor comerciale sau profesionale;
 7. relatia contractuala dintre un angajat si angajatorul sau.

De asemenea, legea 365/2002 nu se aplica urmatoarelor activitati:

 1. activitatea notarilor publici, in masura in care aceasta presupune o participare directa si specifica la exercitarea prerogativelor autoritatii publice;
 2. activitatile de reprezentare juridica in fata organelor de jurisdictie si de urmarire penala;
 3. jocurile de noroc cu castiguri in bani, loteriile si pariurile.

 

 

Informatii pe care operatorul economic trebuie sa le puna la dispozitia clientilor

 Furnizorul de servicii/Vanzatorul are obligatia de a pune la dispozitie destinatarilor si autoritatilor publice mijloace care sa permita accesul facil, direct, permanent si gratuit cel putin la urmatoarele informatii:

 1. numele sau denumirea;
 2. domiciliul sau sediul;
 3. numerele de telefon, fax, adresa de posta electronica si orice alte date necesare contactarii furnizorului de servicii/vanzatorului in mod direct si efectiv;
 4. numarul de inmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, in cazul in care furnizorul de servicii/vanzatorul este inscris in registrul comertului sau in alt registru public similar;
 5. codul de inregistrare fiscala;
 6. datele de identificare ale autoritatii competente, in cazul in care activitatea furnizorului de servicii este supusa unui regim de autorizare;
 7. titlul profesional si statul in care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementarilor aplicabile profesiei respective in statul in care furnizorul de servicii este stabilit, precum si a mijloacelor de acces la acestea, in cazul in care furnizorul de servicii desfasoara o activitate profesionala reglementata;
 8. tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adaugata, precum si a cuantumului acesteia;
 9. includerea sau neincluderea in pret a cheltuielilor de livrare, precum si valoarea acestora, daca este cazul;
 10. orice alte informatii pe care furnizorul de servicii este obligat sa le puna la dispozitie destinatarilor, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Obligatia mentionata anterior se considera indeplinita in cazul in care furnizorul unui serviciu afiseaza aceste informatii intr-o forma clara, vizibil si permanent, in interiorul paginii de web prin intermediul careia este oferit serviciul respectiv.

 

De asemenea, pentru a se asigura conformarea cu dispozitiile legale in materia protectiei consumatorilor, dar si ale Regulamentului GDPR, vor fi prezentate in mod clar, vizibil si permanent, informatii referitoare la:

 1. caracteristicile esentiale ale bunurilor sau serviciilor
 2. normele privind returnarile nu se refera la neconformitatea produsului, ci la dreptul consumatorului de a se retrage dintr-un contract:
 • eventuale restrictii in materie de livrare
 • dispozitii privind livrarea
 • obligatia clientului de a plati pentru returnarea produselor si o estimare a costurilor returnarii produselor care in general nu pot fi returnate prin posta (ex. produsele voluminoase) – lipsa unei informari clare, anterior achizitiei, atrage obligatia vanzatorului de a suporta costul returnarii produselor
 1. Preturi, plati si taxe
 • pretul bunurilor sau serviciilor – inclusiv toate costurile suplimentare, cum ar fi comisioanele si cheltuielile de livrare, taxele postale etc.
 • mijloacele de plata acceptabile
 • detalii privind efectuarea platii
 • cheltuielile pe care trebuie sa le suporte clientul daca doreste sa rezilieze/denunte contractul, in cazul in care acestea sunt mai mari decat tariful de baza (ex. numere de telefon cu suprataxa)
 • daca se percep taxe suplimentare pentru utilizarea unui anumit mijloc de plata (ex. cardul de credit, platile cash).
 1. Dreptul de retragere din contract
 • conditii, termene-limita si proceduri
 • formularul de retragere
 • obligatia cumparatorului de a plati pentru serviciile furnizate deja in cursul perioadei de retragere (in cazul in care a cerut ca serviciile sa fie furnizate imediat dupa incheierea contractului si, ulterior, a decis sa se retraga din contract)
 • obligatia cumparatorului de a plati pentru returnarea produselor si o estimare a costului aferent returnarii produselor care in general nu pot fi returnate prin posta (ex. produsele voluminoase)
 • eventualele actiuni care anuleaza dreptul de retragere
 • cazuri in care nu se aplica dreptul de retragere (ex. produsele perisabile).

 

 1. Nota de informare privind Protectia datelor cu caracter personal (GDPR), care trebuie sa cuprinda:
 • Datele de identificare ale operatorului economic;
 • Destinatarii notei de informare;
 • Datele personale colectate;
 • scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal si temeiul juridic al prelucrarii;
 • tertii carora le sunt transferate datele cu caracter personal si scopul acestei operatiuni;
 • perioada de stocare a datelor cu caracter personal;
 • Stocarea datelor personale si transferul datelor personale in afara tarii;
 • Drepturile persoanei vizate;
 • masuri tehnice si organizatorice privind securitatea datelor cu caracter personal;

 

 1. Garantii si solutionarea litigiilor
 • mecanisme de solutionare a plangerilor
 • informatii privind procedurile extrajudiciare de solutionare a litigiilor comerciale
 • mentionarea existentei unei garantii legale pentru bunuri
 • conditiile privind serviciile post-vanzare sau garantiile comerciale

 

Inainte de a finaliza comanda (prin apasarea butonului „plateste”/„cumpara”), clientul trebuie sa vada langa butonul respectiv informatii clare privind:

 • principalele caracteristici ale bunurilor si serviciilor
 • pretul total, inclusiv toate taxele suplimentare
 • durata contractului si conditiile de reziliere a acestuia
 • durata minima a obligatiilor care ii revin consumatorului conform contractului (daca este cazul).

De asemenea, operatorul economic trebuie sa dea posibilitatea clientului de a confirma ca, odata transmisa comanda, se obliga sa o plateasca.

 

GHID PRIVIND VANZAREA ONLINE A MEDICAMENTELOR

Vanzarea si eliberarea prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se acorda fara prescriptie medicala sunt permise numai in cazul farmaciilor comunitare si drogheriilor autorizate potrivit Legii nr. 266/2008 a farmaciei si care notifica Ministerului Sanatatii intentia de a desfasura aceasta activitate, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. Notificarea mentionata anterior trebuie sa contina denumirea societatii, adresa unitatii farmaceutice de unde sunt livrate medicamentele, adresa site-ului unitatii farmaceutice prin intermediul ui caruia se face vanzarea, numele farmacistului responsabil de vanzarea si eliberarea prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se acorda fara prescriptie medicala, data inceperii activitatii. Datele vor fi inscrise ca mentiune pe autorizatia de functionare a unitatii farmaceutice.

Conditiile in care se pot vinde online medicamente sunt detaliate in Ordinul MS nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor farmaceutice.

Potrivit art. 12 din Ordinul 444/2019, pentru autorizarea farmaciei/drogheriei online, administratorul societatii si conducatorul de unitate vor depune la directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele documente in format electronic:

 1. Cererile-tip potrivit modelelor nr. 13 si nr. 17 din anexa la Ordinul 444/2019;
 2. Schita spatiului din care sa reiasa existenta unei suprafete de minim 10 mp, ce poate fi obtinuta si prin reorganizarea spatiului existent, suplimentara suprafetelor prevazute de prezentele norme ca fiind necesare desfasurarii activitatilor specifice in farmacia comunitara sau in drogherie. Cei 10 mp sunt dedicati activitatilor specifice farmaciei/drogheriei online;
 3. Dovada transmiterii catre Colegiul Farmacistilor din Romania, filiala teritoriala corespunzatoare judetului in care unitatea farmaceutica isi desfasoara activitatea a notificarii potrivit modelului nr. 9 din anexa la prezentele norme;
 4. Autorizatia de functionare sau duplicatul emis de Ministerul Sanatatii in cazul pierderii autorizatiei;
 5. Decizia de numire a farmacistului responsabil de vanzarea si eliberarea prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se acorda fara prescriptie medicala;
 6. Declaratie program de functionare a farmaciei/drogheriei online;
 7. Dovada achitarii taxei prevazute de lege;
 8. Dovada asigurarii transportului medicamentelor eliberate si vandute prin activitatea de comert online in conditiile prevazute de prezentul ordin;
 9. Certificat de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania pentru farmacistul responsabil de vanzarea si eliberarea prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se acorda fara prescriptie medicala;
 10. Contract de munca sau dovada exercitarii profesiei in forma liberala pentru farmacistul responsabil;
 11. Fisa de atributii vizata de Colegiul Farmacistilor din Romania pentru postul de farmacistul responsabil de vanzarea si eliberarea prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se acorda fara prescriptie medicala;
 12. Declaratie pe proprie raspundere privitoare la respectarea dispozitiilor Acordului de Logo semnat intre Romania si Comisia Europeana, publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Ministerul Sanatatii va inscrie mentiunea pe anexa la autorizatia de functionare a farmaciei sau drogheriei care solicita desfasurarea comertului electronic cu medicamente in termen de 30 de zile lucratoare de la data primirii deciziei de conformitate a spatiului cu destinatie de unitate farmaceutica, insotita de raportul de inspectie si de documentatie. Pentru inscrierea mentiunii este necesara inspectia.

Farmacia/drogheria online isi poate inceta activitatea prin notificarea Ministerului Sanatatii in vederea inscrierii mentiunii corespunzatoare pe autorizatia de functionare a unitatii farmaceutice. Pentru aceasta, detinatorul autorizatiei de functionare va depune la Ministerul Sanatatii urmatoarele documente in format electronic:

 1. Autorizatia de functionare sau duplicatul emis de Ministerul Sanatatii in cazul pierderii autorizatiei;
 2. Cererile-tip potrivit modelelor nr. 13 si nr. 17 din anexa la Ordinul nr. 444/2019[1];
 1. Dovada achitarii taxei prevazute de lege

 

Reguli de organizare si functionare a farmaciilor/drogheriilor online[4]

 1. Spatiul alocat functionarii farmaciei/drogheriei online este de cel putin 10 mp. Acesta este suplimentar celui necesar functionarii in conformitate cu prevederile legale a farmaciei comunitare sau a drogheriei.

Farmacia/drogheria online va fi dotata cu:

 1. mobilier corespunzator operatiunilor de ambalare si depozitare a coletelor;
 2. aparatura care asigura si monitorizeaza temperatura;
 3. alte mijloace pentru pastrarea medicamentelor in conditiile prevazute de producator;
 4. calculator, conexiune internet si orice alt echipament necesar desfasurarii activitatii.
 5. Site-ul de internet al unitatii farmaceutice ofera medicamente prin intermediul serviciilor societatii informationale in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind comertul electronic si contine urmatoarele informatii:
 6. datele de contact ale Ministerului Sanatatii (NOTA: doar pe pagina dedicata vanzarii si eliberarii medicamentelor ce se elibereaza fara prescriptie medical);
 7. o legatura hyperlink la site-ul de internet al Ministerului Sanatatii (NOTA: doar pe pagina dedicata vanzarii si eliberarii medicamentelor ce se elibereaza fara prescriptie medical);
 8. logoul comun european pentru vanzarea si eliberarea medicamentelor prin intermediul serviciilor societatii informationale, afisat clar pe fiecare pagina a site-ului de internet care are legatura cu oferta de vanzare de medicamente la distanta catre populatie. Logoul comun trebuie sa contina o legatura hyperlink catre pozitia in care este inscrisa societatea pe lista publicata pe site-ul Ministerului Sanatatii, cuprinzand unitatile farmaceutice care ofera medicamente spre vanzare la distanta catre populatie prin intermediul serviciilor societatii informationale (NOTA: doar pe pagina dedicata vanzarii si eliberarii medicamentelor ce se elibereaza fara prescriptie medical).
 9. un link catre site-ul ANMDM – Raporteaza o reactie adversa;
 10. datele cuprinse in mentiunea corespunzatoare inscrisa de Ministerul Sanatatii pe anexa la autorizatia de functionare a farmaciei comunitare sau a drogheriei deja autorizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 11. declaratie de consimtamant privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce va fi completata de fiecare pacient;
 12. chestionar in care pacientul sa indice data nasterii, greutatea, inaltimea, sexul, tratamente curente, antecedente alergice, starea de sarcina sau alaptare.
 13. Site-ul va fi realizat astfel incat sa nu fie posibila vanzarea si eliberarea medicamentelor fara un schimb prealabil interactiv intre pacient si farmacist. Dialogul se va putea realiza prin email sau online. Farmacistul va asigura confidentialitatea datelor pacientilor. Fiecare raspuns al pacientului va fi validat de catre farmacist prin mijloace specifice.
 14. Continutul site-ului trebuie redactat obligatoriu in limba romana. Acesta poate fi tradus in alte limbi.
 15. Administrarea site-ului este efectuata numai de personal autorizat de reprezentantii legali ai farmaciei comunitare/drogheriei autorizate sa desfasoare activitatea de comert electronic cu medicamente;
 16. Site-ul farmaciei online sau al drogheriei online are o pagina speciala pentru eliberarea si vanzarea medicamentelor ce se elibereaza fara prescriptie medicala, astfel incat sa se asigure o distinctie clara fata de alte produse vandute, in conformitatea cu prevederile legale in vigoare, pe acelasi site.
 17. Pe pagina speciala pentru eliberarea si vanzarea a medicamentelor ce se elibereaza fara prescriptie medicala se vor autoriza numai legaturi hyperlink catre site-urile autoritatilor. Este interzisa afisarea de legaturi hyperlink catre site-urile de internet ale companiilor farmaceutice.
 18. Actualizarea paginii de internet a unitatii farmaceutice online va fi semnalata pacientilor prin utilizarea sintagmei: “Pagina actualizata la data de……. “
 19. Activitatea pe pagina de internet a unitatii farmaceutice online nu poate fi externalizata decat in ceea ce priveste operatiunile tehnice si nu vanzarea si eliberarea medicamentelor.
 20. Pacientul va avea acces la un spatiu privat, intitulat “Contul meu”, care include comenzile anterioare, precum si toate comunicarile cu farmacistul responsabil sa desfasoare activitatea de eliberare si vanzare a medicamentelor ce se elibereaza fara prescriptie medicala prin intermediul serviciilor societatii informationale. Pacientul va putea sa se dezaboneze in orice moment;
 21. Pentru crearea contului se solicita numele, prenumele, adresa de email precum si adresa la care se va face livrarea;
 22. Se pot vinde si elibera medicamente online doar pacientilor peste 18 ani.
 23. Pentru fiecare medicament oferit spre vanzare prin intermediul serviciilor societatii informationale care se acorda fara prescriptie medicala se vor afisa:
 24. Denumirea medicamentului;
 25. Indicatiile terapeutice din autorizatia de punere pe piata;
 26. Prospectul;
 27. Pretul;
 28. Medicamentele vor fi clasificate in functie de categoria generala de indicatii (durere, febra, greata, tuse, etc.) in ordine alfabetica, fara evidentiere.
 29. Este interzisa stimularea consumului abuziv de medicamente.
 30. Farmaciile sau drogheriile online se vor asigura de respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare cu privire la datele cu caracter personal si confidentialitatea dialogului virtual cu fiecare pacient;
 31. Farmacistul responsabil de vanzarea si eliberarea prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se acorda fara prescriptie medicala va pastra secretul profesional.
 32. Farmacia/drogheria online nu poate functiona fara un farmacist responsabil de vanzarea si eliberarea prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se acorda fara prescriptie medicala.
 33. Numele farmaciei sau drogheriei online trebuie sa respecte prevederile legislative in vigoare.
 34. Ambalarea medicamentelor va fi facuta tinand cont de necesitatea garantarii calitatii medicamentului si a integritatii ambalajului.
 35. Medicamentele comandate vor putea fi ridicate de la sediul farmaciei/drogheriei online sau vor fi livrate prin mijloace specifice;
 36. Farmacia/drogheria online are responsabilitatea de a asigura transportul si depozitarea coletelor continand medicamentele comandate astfel incat sa se asigure protejarea acestora impotriva deteriorarii, falsificarii, furtului, precum si mentinerea conditiilor de temperatura in conformitate cu specificatiile producatorului.
 37. Indiferent de modul de transport, trebuie sa fie posibil sa se demonstreze ca medicamentele nu au fost expuse unor conditii care pot compromite calitatea si integritatea lor. Transportul trebuie planificat conform unei abordari bazate pe evaluarea riscului. Transportul poate fi externalizat in baza unor contracte cu firme de transport care pot asigura conditiile de conservare specificate de producator. Curierul trebuie sa nu desfasoare nicio activitate care poate avea un impact negativ asupra calitatii produsului (produselor) manipulat(e) pentru furnizorul de contract. Farmacia trebuie sa transmita curierului orice informatii care pot influenta calitatea produsului (produselor) in conformitate cu cerintele contractului. Pentru vehiculele si echipamentele utilizate pentru transportul si manipularea medicamentelor vor exista proceduri legate de utilizarea si intretinerea acestora, precum si proceduri care sa garanteze ca nu va fi compromisa calitatea medicamentelor in situatia in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv pentru transportul medicamentelor. Aceste proceduri vor fi elaborate de fiecare unitate farmaceutica autorizata sa efectueze comert electronic cu medicamente conform prevederilor legale. Echipamentele utilizate pentru monitorizarea temperaturii in vehicule in timpul transportului trebuie intretinute si calibrate la intervale de timp regulate, cel putin o data pe an.
 38. Livrarea comenzii se va face la adresa inscrisa in “Contul meu”.

 

NOTA: Regulile specifice referitoare la autorizarea si functionarea farmaciilor/drogheriilor online nu exclud aplicarea regulilor generale privind comertul online, detaliate in prima parte a acestui document.

 

 

Anexa 1 – Modelul nr. 913 si nr. 17 din anexa la Ordinul nr. 444/2019

Modelul nr. 13

Către

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI …………………………………..

Subsemnatul………….. (numele şi prenumele)………..în calitate de……………………., la societatea comercială/unitatea sanitară……………………….., cu sediul social aflat la adresa:…………………………….., telefon/e-mail………………………., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului…………….., cod fiscal………………, cu autorizaţia de funcţionare nr. ………..emisă pentru farmacia comunitară/farmacia cu circuit închis/drogheria aflată la adresa:…………………………………., vă rog să planificaţi inspecţia la sediul unităţii aflat la adresa:…………………………………….în vederea verificării condiţiilor de autorizare, ca urmare a modificărilor aduse spaţiului unităţii farmaceutice.

Anexez prezentei cereri documentaţia solicitată de Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de normele de aplicare a acesteia.

Declar pe propria răspundere că actele în copie sunt conforme cu originalul şi îmi asum responsabilitatea pentru veridicitatea celor susţinute în documentaţia depusă.

Corespondenţa în vederea soluţionării cererii solicit să se efectueze prin:

|_| poştă la adresa…………………………………..

|_| e-mail la adresa………………………………….

Semnătura,

………….

Ştampila

 

Modelul nr. 17

Către,

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA POLITICA MEDICAMENTULUI ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE

Subsemnatul,……….. (numele şi prenumele)……….., în calitate de ………………….la societatea comercială/unitatea sanitară…………………, cu sediul social aflat la adresa:…………………………., telefon/e-mail…………………., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului………………….., cod fiscal………………, vă rog să înscrieţi pe anexă la autorizaţia de funcţionare menţiunea corespunzătoare desfăşurării activităţilor de vânzare şi eliberare prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor care se acordă fără prescripţie medicală după cum urmează:

|_| înfiinţarea farmaciei online;

|_| desfiinţarea farmaciei online;

|_| înfiinţarea drogheriei online;

|_| desfiinţarea drogheriei online;

Pentru înfiinţarea farmaciei/drogheriei online adresa unităţii farmaceutice de unde vor fi livrate medicamentele este………………………., adresa site-ului unităţii farmaceutice prin intermediul căreia se va face vânzarea este……………………….., numele farmacistului responsabil de vânzarea şi eliberarea prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale a medicamentelor eliberate fără prescripţie medicală este………………………….

Data începerii activităţii este………………………

Anexez la prezenta cerere documentaţia solicitată de Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi de normele de aplicare a acesteia.

Declar pe propria răspundere că actele în copie sunt conforme cu originalul şi îmi asum responsabilitatea pentru veridicitatea celor susţinute în documentaţia depusă.

Corespondenţa în vederea soluţionării cererii solicit să se efectueze prin:

|_| poştă la adresa…………………………………..

|_| e-mail la adresa………………………………….

Semnătura administrator

………………..

Farmacist-şef,

………………..

Ştampila

 

 

 

 Anexa 2 – Modelul nr. 9 din anexa la Ordinul nr. 444/2019

Către,

COLEGIUL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Subsemnatul,……………………., în calitate de administrator/farmacist-şef/împuternicit la societatea comercială/unitatea sanitară……………………, cu sediul social aflat la adresa…………………….., punct de lucru aflat la adresa…………………………., telefon/e-mail……………………., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului……………………, cod fiscal…………….., vă informez că în cadrul societăţii/unităţii sanitare au intervenit următoarele modificări:

|_| modificarea fondului de comerţ;

|_| modificarea farmacistului şef;

|_| modificarea adresei sediului social cu activitate sau a punctului de lucru al unităţii farmaceutice;

|_| orice modificare a spaţiului unităţii farmaceutice;

|_| modificarea adresei de sediu social;

|_| înfiinţare oficină locală de distribuţie;

|_| desfiinţare oficină locală de distribuţie;

|_| înfiinţarea spaţiilor distincte destinate asigurării asistenţei cu medicamente a secţiilor sau pavilioanelor unităţilor sanitare în structura cărora funcţionează, aflate la adrese diferite faţă de unitatea sanitară

|_| înfiinţarea spaţiilor distincte destinate eliberării medicamentelor pentru ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate, aflat la aceeaşi adresă sau la o adresă diferită;

|_| desfiinţarea spaţiilor distincte destinate asigurării asistenţei cu medicamente a secţiilor sau pavilioanelor unităţilor sanitare în structura cărora funcţionează, aflate la adrese diferite faţă de unitatea sanitară

|_| desfiinţarea spaţiilor distincte destinate eliberării medicamentelor pentru ambulatoriu în cadrul programelor naţionale de sănătate, aflat la aceeaşi adresă sau la o adresă diferită;

|_| autorizarea farmaciei online;

|_| încetarea activităţii farmaciei online;

|_| autorizarea drogheriei online;

|_| încetarea activităţii drogheriei online;

|_| suspendarea activităţii unităţii farmaceutice;

|_| anularea autorizaţiei de funcţionare;

|_| reluarea activităţii în intervalul de suspendare.

 

Semnătura,

……………….

Ştampila

 

[1] A se vedea Anexa 1 la prezentul Ghid

[2] A se vedea Anexa 2 la prezentul Ghid

[3] In acest sens, dispozitiile art. 42 din Legea nr. 266/2008 a farmaciei prevad ca: „Art. 42

(1)Taxele pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare sunt următoarele:

a)pentru înfiinţarea de farmacii în mediul urban – 3.000 lei;

b)pentru înfiinţarea de farmacii în mediul rural – 150 lei;

c)pentru înfiinţarea unei oficine locale de distribuţie – 100 lei;

d)pentru înfiinţarea de drogherii în mediul urban – 2.000 lei;

e)pentru înfiinţarea de drogherii în mediul rural – 50 lei.

(2)Taxele pentru emiterea unei noi autorizaţii în cazul preschimbării sau al pierderii autorizaţiei de funcţionare a farmaciei ori a drogheriei sunt următoarele:

a)pentru mediul urban – 100 lei;

b)pentru mediul rural – 50 lei.

(3)Pentru orice altă modificare înscrisă pe autorizaţia de funcţionare a farmaciei sau drogheriei se percepe o taxă de 50 de lei.

(4)În cazul mutării sediului farmaciei sau drogheriei, cuantumul taxelor este cel prevăzut pentru înfiinţare.

(5)Taxele prevăzute de prezenta lege se fac venit la bugetul de stat.

(6)Cuantumul taxelor prevăzute de prezenta lege se poate actualiza periodic, prin hotărâre a Guvernului.”

[4] Astfel cum rezulta din reglementarea Ordinului 444/2019, regulile prezentate in aceasta sectiune sunt comune celor doua. Ordinul mentionat reglementeaza aceste reguli intr-o sectiune comuna. Conform definitiei date de Ordinul nr. 444/2019, drogherie online – unitatea farmaceutică autorizată să vândă şi să elibereze prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale numai medicamente acordate fără prescripţie medicală cu autorizaţie de punere pe piaţă conform legislaţiei în vigoare. Aceasta funcţionează în baza înscrierii unei menţiuni pe autorizaţia de funcţionare a drogheriilor înfiinţate conform Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Este interzisă eliberarea şi vânzarea medicamentelor acordate pe bază de prescripţie medicală prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale”. In acord cu dispozitiile art. 1 lit. h) din Ordinul 4444/2019 coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 266/2008, pe langa medicamentele acordate fara prescriptie medicala, in farmaciile si drogheriile online pot fi comercializate si „produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive şi aparatură medicală de uz individual şi consumabile pentru acestea, suplimente alimentare şi alimente cu destinaţie specială, plante anodine şi produse pe bază de plante anodine, produse de puericultura, articole destinate întreţinerii igienei personale, echipamente, materiale sau produse destinate protecţiei ori îmbunătăţirii sănătăţii, produse pentru protecţia împotriva bolilor cu transmitere sexuală sau cu acţiune contraceptivă, produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate utilizării în unele stări patologice.”